Home > Catalogo > Biblioteca di Rassegna iberistica > Procesos da historiografía literaria galega > 1 • Dous libros de Antón Figueroa que abordan problemas historiográfico-literarios
cover
cover

1 • Dous libros de Antón Figueroa que abordan problemas historiográfico-literarios

DOWNLOAD PDF

abstract

Sumario 1.1 Sobre Nación, literatura, identidade (2001). – 1.2 Sobre Ideoloxía e autonomía no campo literario galego (2010).

Pubblicato
24 Novembre 2021
Accettato
13 Aprile 2021
Presentato
26 Gennaio 2021
Lingua
GA
ISBN (PRINT)
978-88-6969-531-5
ISBN (EBOOK)
978-88-6969-530-8