Home > Catalogo > Biblioteca di Rassegna iberistica > Procesos da historiografía literaria galega > 2 • A historia da literatura e a historia do sistema literario desde o programa de investigación de Itamar Even-Zohar
cover
cover

2 • A historia da literatura e a historia do sistema literario desde o programa de investigación de Itamar Even-Zohar

DOWNLOAD PDF

abstract

Sumario 2.1 A historia en crise: a disciplina e o discurso. – 2.2 A opción sistémica para a historia literaria. – 2.3 Autoría e performatividade na historiografía literaria. – 2.4 Os límites sistémicos como primeiro reto dunha historia literaria sistémica. – 2.5 Espazo dos posíbeis, policronía dinámica e aporía crítica.

Pubblicato
24 Novembre 2021
Accettato
13 Aprile 2021
Presentato
26 Gennaio 2021
Lingua
GA
ISBN (PRINT)
978-88-6969-531-5
ISBN (EBOOK)
978-88-6969-530-8