Home > Catalogo > Biblioteca di Rassegna iberistica > Procesos da historiografía literaria galega > 4 • De Pondal a Novoneyra, de Méndez Ferrín: o proceso xeracional como foco poetolóxico
cover
cover

4 • De Pondal a Novoneyra, de Méndez Ferrín: o proceso xeracional como foco poetolóxico

DOWNLOAD PDF

abstract

Sumario 4.1 Procedencias. – 4.2 Un dobre foco. – 4.3 Potencial poetolóxico da proposta.

Pubblicato
24 Novembre 2021
Accettato
13 Aprile 2021
Presentato
26 Gennaio 2021
Lingua
GA
ISBN (PRINT)
978-88-6969-531-5
ISBN (EBOOK)
978-88-6969-530-8