Journal | Rassegna iberistica
Journal issue | 38 | 104 | 2015
Review | Pla, Josep (2014). La vida lenta. Notes per a tres diaris (1956, 1957, 1964). Edició i pròleg de Xavier Pla. Barcelona: Destino, pp. 360

Pla, Josep (2014). La vida lenta. Notes per a tres diaris (1956, 1957, 1964). Edició i pròleg de Xavier Pla. Barcelona: Destino, pp. 360

Abstract


Open access

Published Dec. 1, 2015 | Language: ca


Read this article