Home > Catalogo > Rassegna iberistica > 42 | 112 | 2019 > La internacionalització de la novel·la catalana
cover
cover

La internacionalització de la novel·la catalana

El cas de Pedra de tartera, de Maria Barbal, i la seva recepció al món germànic

Jordi Jané Lligé    Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya    

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

abstract

Aquest treball analitza la traducció i recepció de la novel·la Pedra tartera, de Maria Barbal, als països de parla alemanya. L’article se centra en l’anàlisi de dos aspectes principals: d’una banda, dels factors externs que determinen la projecció internacional no només de l’obra de Maria Barbal sinó de la literatura catalana en general; i de l’altra, dels factors literaris que defineixen la recepció a l’estranger d’aquesta novel·la. En el primer conjunt de factors, es descriu el paper que han jugat en aquest procés l’Institut Ramon Llull, diverses editorials, els agents literaris i les fires internacionals del llibre. Per al segon conjunt de factors, l’anàlisi se centra en la reacció del món acadèmic, la crítica literària i els mitjans, i en la mateixa mesura, en l’opinió de la traductora de l’obra, Heike Nottebaum, així com del seu editor alemany, Rainer Nitsche.

Pubblicato
04 Dicembre 2019
Accettato
18 Settembre 2019
Presentato
25 Gennaio 2019
Lingua
CA

Keywords: Internacionalització de la literatura de llengües Contemporary Catalan Novel| Maria BarbalNovel·la catalana contemporàniaPedra de tarteraMaria BarbalInternationalisation of minority language literatu

Copyright: © 2019 Jordi Jané Lligé. This is an open-access work distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction is permitted, provided that the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication is cited, in accordance with accepted academic practice. The license allows for commercial use. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.