Rivista | Rassegna iberistica
Fascicolo | 38 | 103 | 2015
Recensione | Ballart Fernández, Pere; Julià Garriga, Jordi (eds.) (2013). Que van a dar en la mar: Antología poética mediterránea. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 332

Ballart Fernández, Pere; Julià Garriga, Jordi (eds.) (2013). Que van a dar en la mar: Antología poética mediterránea. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 332


Open access

Pubblicato: 25 Giugno 2015 | Lingua: es


Leggi questo articolo