Home > Catalogo > Rassegna iberistica > 46 | 119 | 2023 > Una representació a Madrid de les obres dramàtiques de Francesc Fontanella (1738)
cover
cover

Una representació a Madrid de les obres dramàtiques de Francesc Fontanella (1738)

Albert Rossich    Universitat de Girona, Institut de Llengua i Cultura Catalana    

Pep Valsalobre    Universitat de Girona    

VIEW PDF DOWNLOAD PDF

abstract

L’article exposa el descobriment recent d’un imprès amb la traducció al castellà de les dues obres teatrals més importants de l’autor barroc català Francesc Fontanella (1622-1681). Ambdues peces dramàtiques van ser representades a Madrid al 1738 amb motiu  del casament al regne de Nàpols de Carles de Borbó, rei de les Dues Sicílies, futur Carles III d’Espanya, amb Maria Amàlia de Saxònia, filla del rei de Polònia. S’hi analitza el context literari i operístic de la celebració, les característiques de la traducció en relació amb els originals catalans, el vessant musical de les peces, accentuat a la versió castellana, i alguns aspectes de l’escenificació; s’hi aventura la possible implicació de fra Agustí Eura amb el trasllat.

Pubblicato
30 Giugno 2023
Accettato
06 Aprile 2023
Presentato
11 Ottobre 2022
Lingua
CA

Keywords: Charles of BourbonMaria Amalia of SaxonyBaroque theaterEighteenth CenturyOperaFrancesc FontanellaMáquina realAgustí Eura

Copyright: © 2023 Albert Rossich, Pep Valsalobre. This is an open-access work distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction is permitted, provided that the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication is cited, in accordance with accepted academic practice. The license allows for commercial use. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.