Carles Riba i la llengua literària durant el franquisme

Carles Riba i la llengua literària durant el franquisme

Scarica PDF gratuito

  pdf

ISBN (print)
978-88-6969-310-6

ISBN (ebook)
978-88-6969-309-0

ISSN
chevron_right 2610-8844

e-ISSN
chevron_right 2610-9360

Data pubblicazione
17 Dic 2018

Condividi

Metadati

Biblioteca di Rassegna iberistica | 11

Carles Riba i la llengua literària durant el franquisme
Exercicis de simplicitat

Isabel Turull i Crexells
Sapienza Università di Roma, Italia
isabel.turull@uniroma1.it

DOI 10.30687/978-88-6969-309-0

Abstract

Carles Riba escriptor de la simplicitat: un aspecte poc estudiat de l’autor de les Elegies de Bierville. Ara que l’Institut d’Estudis Catalans ha publicat la nova Gramàtica de la llengua catalana, seguint encara la normativa fabriana tot i adequar-la a la situació actual, és important veure com un dels escriptors que més va voler seguir les prescripcions del mestre va posar-les en pràctica. Per altra banda, calia analitzar de manera imparcial el paper rellevant de Riba per a la llengua i la cultura catalanes durant el franquisme, que fins ara ha estat vist només des de la perspectiva de l’absoluta admiració o al contrari des de la crítica més radical.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

Sommario

Sommario

×
Campo DC Valore

dc.contributor.author

Turull i Crexells Isabel

dc.title

Carles Riba i la llengua literària durant el franquisme

dc.type

Book

dc.language.iso

dc.description.abstract

Carles Riba escriptor de la simplicitat: un aspecte poc estudiat de l’autor de les Elegies de Bierville. Ara que l’Institut d’Estudis Catalans ha publicat la nova Gramàtica de la llengua catalana, seguint encara la normativa fabriana tot i adequar-la a la situació actual, és important veure com un dels escriptors que més va voler seguir les prescripcions del mestre va posar-les en pràctica. Per altra banda, calia analitzar de manera imparcial el paper rellevant de Riba per a la llengua i la cultura catalanes durant el franquisme, que fins ara ha estat vist només des de la perspectiva de l’absoluta admiració o al contrari des de la crítica més radical.

dc.relation.ispartof

Biblioteca di Rassegna iberistica

dc.publisher

Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing

dc.date.issued

2018-12-17

dc.dateAccepted

None

dc.dateSubmitted

None

dc.identifier.uri

http://doi.org/10.14277/978-88-6969-309-0

dc.identifier.issn

2610-8844

dc.identifier.eissn

2610-9360

dc.identifier.isbn

978-88-6969-310-6

dc.identifier.eisbn

978-88-6969-309-0

dc.rights

Creative Commons 4.0 Attribution alone

dc.rights.uri

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

item.fulltext

with fulltext

item.grantfulltext

open

Download